Saturday, 26 November 2011

MARI KITA BELAJAR MEMBINA AYAT TUNGGAL & AYAT MAJMUK......

Membina Ayat Tunggal Dan Ayat Majmuk                                                                                           

Thursday, 24 November 2011

AKTIVITI PENGUKUHAN BERSAMA MURID2

Pada permulaan p&p,saya memperkenalkan peralatan komputer kepada murid-murid.

komputer ribatetikus


Saya  menerangkan maksud ayat majmuk :
1. Ayat Majmuk ialah ayat yang mengandungi dua atau lebih ayat - ayat tunggal disambungkan
oleh perkataan Kata Hubung seperti dan, atau, kecuali, tetapi, sambil, seraya dan lain-lain.
2. Ayat ini juga dikenali sebagai ayat Selapis.

Murid - murid membina ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi.

Contoh:
1. Alias dan Badri sedang menggunakan komputer.
2. Mesin pencetak digunakan untuk mencetak maklumat.

Contoh lembaran kerja :

Bina ayat majmuk berdasarkan gambar yang diberi :
murid-murid sedang membuat aktiviti membina ayat majmuk